Nový zákon o športe

12.04.2016, Ing. Marián Vrábel, PhD. (podpredseda asociácie Vodné deti)

Aktualizované 12.5.2016

Od 1.1.2016 platí nový zákon o športe, ktorý zmenil do značnej miery fungovanie športu na Slovensku ako takého a keďže aj plávanie a tiež plávanie dojčiat a batolia sú považované za šport, zmenil zákonné požiadavky aj na nás, inštruktorov a trénerov plávania.

Doteraz športové kluby fungovali tak, že museli mať zodpovedného zástupcu, ktorý garantoval odbornú spôsobilosť klubu. Doteraz bolo možné, že niektorí inštruktori či tréneri nemali odbornú spôsobilosť na činnosť ktorú vykonávali. Podľa nového zákona sa táto požiadavka mení tým spôsobom, že klub už nepotrebuje dokladovať svojho odborného garanta, každý si môže zaregistrovať športový klub do informačného systému v športe. Zmena je v tom, že odteraz už KAŽDÝ inštruktor a tréner musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť. Od 1.1.2016 už nie je možné, aby inštruktori plávania dojčiat a batoliat robili "bez papiera" pod skúsenejším inštruktorom.

Činnosť trénera či inštruktora nie je už živnosťou. Je to činnosť podľa osobitého predpisu. Živnostenské úrady momentálne rozosielajú listy a žiadajú dokladovať platné osvedčenie, aby vedeli či živnosť zrušia alebo môže pokračovať. Mnohých po obdržaní takéhoto listu chytí panika, pretože sa zľaknú, že už nebudú môcť pokračovať v svojej činnosti. Nie je to pravda, môžu pokračovať ďalej po zaregistrovaní do informačného systému športu. Určite odporúčam nechať si živnosť, ak máte platné osvedčenie. Mnohé veci nie sú jasné ani nám, hoci sme už komunikovali s právnikmi, či ministerstvom. Ponechanie si živnosti oddiali nevyhnutné a budete zmenu musieť riešiť v čase, keď už bude jasné, čo presne treba robiť.

Môže tréner s platným osvedčením trénera plávania vykonávať ďalej činnosť inštruktora plávania dojčiat a batoliat ako to bolo v minulosti? Podľa môjho názoru momentálne áno.

Keďže momentálne sme jediná akreditovaná inštitúcia, ktorá je schopná vydať platné osvedčenie, kontaktujte nás, ak potrebujete pomoc.

Ak máte neplatné Slovenské osvedčnie z minulosti (napr. od pani Potančokovej, či pána Vajdu), ozvite sa nám, vieme Vám jeho platnosť predĺžiť po splnení jednoduchých podmienok. Bez nutnosti uhrádzania školného a bez nutnosti opätovného absolvovania skúšky.

Ak máte České osvedčnie a chceli by ste si ho uznať, ozvite sa nám tiež. Podmienky opäť nie sú zložité, poplatok je symbolický. V tomto prípade je nutné absolvovať skúšku.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne nového zákona, odporúčam Vám počkať. Odpovede sa každým dňom menia. Existuje viacero výkladov nového zákona a dnes ani my so 100% istotou nevieme povedať ako to bude ďalej.

Ing. Marián Vrábel, PhD.

podpredseda asociácie Vodné deti

Zdroj:

http://www.ucps.sk/FAQ_sportova_organizacia

 

Opätovná zmena termínu na 11.5-12.5.2024! organizujeme školenie pod vedením Bieloruskej lekárky a skúsenej inštruktorky metódy Birthlight Nadeždy Tryzno.
7.10 plávanie s tehotnými
10.9.2023 Seminár Vaničkovanie v LM (zmenený termín z pôovodne ohláseného 26.8.2023)
Workshop: Výroba plaveckých pomôcok - 10.6. sobota od 10:00 do 16:00 v Trnave
Školenie 11.2.2023 v Trnave - Tématické lekcie ako obohatenie výučby plávania malých detí.