Prvý kontakt bábätka s plávaním je vhodný už od narodenia. Zisťovali sme prečo (Rozhovor)

09.12.2015, Silvia Petrašková (sport7.sk)

Pestovať pozitívne návyky tých najmenších plavcov k vode a plávaniu sa našim rodičom darí aj vďaka rôznym plaveckým jasličkám, ktoré na našom území vyrástli ako huby po daždi. O jednom z takýchto športových zariadení (plaveckých jasličiek) sme sa v exkluzívnom rozhovore pre portál sport7.sk porozprávali s Monikou Zemanovou– výkonnou riaditeľkou a zakladateľkou bratislavského MOBIK AQUA BABY KLUBU, podpredsedníčkou (viceprezidentkou) a spoluzakladateľkou asociácie „Vodné deti“.

Pravidelnú návštevu detských plaveckých centier vyhľadávajú u nás mamičky so svojimi ratolesťami čoraz častejšie. Aký pozitívny dopad tak na zdravie i fyzickú kondíciu má pre deti návšteva takýchto zariadení?

Zo zdravotnej stránky sa deti otužia a získajú väčšiu odolnosť proti chorobám. Aqua baby klub sa špecializuje na metodiku, pri ktorej sa využíva to, že je dieťa nadľahčované vodou, tak môže ľahko nacvičovať niektoré potrebné pohybové zručnosti, posilňovať určité svalové partie, ako aj usmerniť niektoré nežiaduce vývojové odchýlky. To všetko je pritom pre dieťa schované do príjemných hier a aktivít. Batoľatá sa vo vode učia prvým plaveckým zručnostiam, sústredeniu a spolupráci s rodičom, aj v rámci detského kolektívu. Pozitívom je aj sociálna otužilosť. Dieťa aj mamička prichádzajú do skupiny s podobnými radosťami i starosťami. Deti sa prvýkrát navzájom kontaktujú a zvykajú si aj na kolektív okolo seba. Mamičky a oteckovia dostanú veľa informácií o správnej manipulácii s dieťatkom a o správnom vývoji. Tu zistia na čo dávať veľký pozor a čím sa naopak nemajú nechať znechutiť. V klube sa nadväzujú nové priateľstvá potom, čo väčšina mamičiek opustia kôli materstvu pracovný kolektív.

Kedy je najvhodnejšie obdobie priviesť svojho malého plavca do plaveckého klubu a ako dlho by mali kurzy trvať?

Začať s plávaním možno už po šiestich týždňoch života. V tomto veku však nemožno ísť s bábätkom rovno do bazéna. Do štyroch mesiacov musíte vydržať vo vani. Už v tomto veku je však dobré „plávať“ pod odborným vedením. Odporúča sa buď dochádzať pravidelne na lekcie do vhodného zariadenia, kde sú k dispozícii na tieto účely vane, alebo vás môže navštevovať odborná inštruktorka doma. Od štyroch mesiacov možno dochádzať na lekcie plávania v bazéne v kolektíve iných rodičov a detičiek. Je dobré začať s plávaním včas, teda v čase, keď dieťa ešte len získava skúsenosti a nemá ešte zábrany voči niečomu novému. Dôležité je však vedieť aj to ako správne plávať, aby si dieťa neublížilo. Od správnej manipulácie závisí nielen spokojnosť dieťaťa, ale aj jeho správny pohybový vývoj. Kurz by mal trvať minimálne mesiac a to v rozsahu ôsmych lekcií dvakrát týždenne. Pokračovanie v kurzoch závisí od rodičov a ich finančných možností, nakoľko vieme, že to nie je lacná aktivita, aj z dôvodu vysokých nákladov na prevádzku bazénov. V našom klube máme však mamičky (rodičov) čo absolvujú kurzy aj niekoľko rokov.

Je správne ak pred príchodom do takéhoto klubu budeme jeho návštevu konzultovať aj so svojim osobným detským lekárom?

Áno, je dobré ak rodič konzultuje návštevu v klube s pediatrom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav dieťaťa. No v našom baby klube netrváme na písomnom potvrdení od lekár. Rodič nám podpíše, že si je vedomý akejkoľvek prekážky z hľadiska zdravotného stavu svojho dieťaťa a plne zaňho zodpovedá . Taktiež nám podpíše, že je povinný všetky zmeny vo svojom zdravotnom stave a stave svojho dieťaťa počas navštevovania kurzu, bezodkladne oznamovať zodpovednej a k tomu poverenej osobe v kurze a bude dodržiavať pravidlá a odporúčania svojho lekára. Rodičia by však nemali ísť so svojimi deťmi do vody, keď majú zápaly uší, očí, hnačky, otvorené rany, horúčky, alebo nejaké infekčné ochorenie (napr. herpes, kiahne, či chrípku)

Na čo všetko by sme pred príchodom do detského plaveckého klubu určite nemali zabudnúť?

Dôležité pred vstupom do takéhoto klubu je, aby sme svoje detičky pripravovali na návštevu plaveckých centier už od narodenia. Dôležité je preto včasné adaptovanie detí na vodný svet. Rodičia by sa preto nemali báť už od narodenia kúpať deti v plnej vani, kúpať ich na chrbte a na brušku. Rodičia by sa ale určite mali vyhnúť negatívnej adaptácii, ktorá nám komplikuje ďalší pobyt dieťaťa vo vode.

Aké kritéria by mala spĺňať samotná voda v bazéne?

Nebudem tu opisovať mikrobiologické hodnoty, ktoré nám prevádzkovateľom určuje hygiena, dôležité je tu ale podotknúť, aby si rodičia prv overili kvalitu prostredia a ľudí, ktorým zverujú svoje deti. Určite chcú mať istotou, že klub do ktorého chcú so svojimi deťmi chodiť plávať je seriózny. Preto je dôležité overiť si, či klub má povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zákon a vyhlášky totiž určujú kvalitu vody a prostredia. Prostredie musí zodpovedať prísnym kritériám na plávanie takýchto malých detí. Splniť tieto kritéria je prvoradé. Kvalitu vody však treba kontrolovať pravidelne. Preto v serióznych kluboch nájdete povolenia na ich internetových stránkach, alebo sa môžete informovať v samotnej asociácii „Vodné deti.“

Používajú sa počas výučby aj nejaké špeciálne plavecké pomôcky?

Áno, sú to certifikované pomôcky, niekomu sa môžu zdať, že sú to hračky, no my vieme, že pre nás sú to didaktické pomôcky, ktoré používame na rozvoj detí. Záleží to od veku dieťaťa. Pri adaptácii na vodné prostredie sa u začiatočníkov používajú vodeodolné hračky do ruky – farebné loptičky a lopty, či ponorné hračky. Pri kontakte tváre, hlavy a celého telíčka s vodou sú to zas – krhličky, poháriky a plavecké okuliare. Podpora rozvoja motoriky – plavecké pontóny a dráhy, cvičebné podložky, vodné valce a šmýkačky. Predplavecká príprava – plavecké dosky, pásy, okuliare. Pri nadľahčovaní používame plavecké vesty a cherek rukávniky.
 

Plávanie dojčiat je síce v odbornej literatúre známy, no v prvom rade dosť zavádzajúci pojem. Dokážu už aj takéto malé detičky vo vode skutočne samovoľne plávať?

Slovo „plávanie“ je podľa môjho názoru v prípade dojčiat nevhodné, skôr by sa žiadalo použiť termín hydroterapia dojčiat, pretože blahodarný účinok vody pôsobí na deti ako pohybová terapia. Najmä teplota vody, tlak, alebo vztlak pôsobia preventívne stabilizáciou telesných a pohybových funkcií. Dojčenské plávanie nie je výučba štýlového plávania, je to pohybová a sociálna aktivita. Pri plávaní sa rozvíjajú pohybové a komunikačné schopnosti dieťaťa. Vo vode je dieťa nadľahčované a tak má oveľa väčšiu možnosť pohybu. Pri správnej manipulácií možno túto schopnosť využiť v prospech psychomotorického rozvoja. Nemalo by však ísť o športové výkony, ale najmä o spokojnosť. Vo vode sa výrazne rozvíja kontakt dieťaťa a rodiča. O predplaveckej príprave a plávaní môžeme hovoriť až od štyroch rokov. Je to individuálne, no dieťa si skôr nedokáže uvedomiť didaktiku plaveckého spôsobu.

Vo všeobecnosti platí, že dojča do tretieho mesiaca dokáže vo vode na krátky čas zadržať dych, je preňho napríklad také potápanie bezpečné?

Som veľmi rada, že ste mi položila práve túto otázky. Aj vy sa zamýšľate nad tým, či je správne ponárať deti pod vodnú hladinu? Táto téma je pre mňa dôležitá a snáď ako jediný baby klub sa hlásime k tomu, že detičky do jedného roka neučíme signálové ponáranie. Ponáranie je vtedy, keď sme pod hladinou úplne obklopení vodou. Ľudia sa v tomto stave cítia bezpečne ak vedia, že sa môžu dostať na povrch v primeranom čase, aby sa nadýchli. Dospelí sú schopní racionalizácie a vyhotovenia takejto situácie, ale čo deti? Dokážu aj ony správne vyhodnotiť situáciu, keď sú celkom ponorené pod vodou a ešte navyše, keď ich do vody ponárajú ruky rodiča? Dojčatá zažívajú ponorenie len rukami dospelého človeka. To je zásadný problém. Hovoríme o bábätkách do prvého roku života, ktoré ešte nerozumejú. Komunikujú s nami na základe neverbálnych znakov, posunkov, pocitov. Ale sú rodičia dostatočne gramotní, citliví a vnímaví k svojim deťom? Deti sa môžu naučiť ponoriť sa pod vodu na krátky čas, pretože tu funguje reakcia známa ako potápačský reflex. Tento reflex známy aj ako bradykardická odpoveď sa prejavuje tým, že deti zadržia dych a otvoria oči, keď ich ponoríme. Táto reakcia sa vekom samozrejme oslabuje. Niektoré zdroje uvádzajú, že tento reflex mizne okolo dvoch mesiacov po narodení, ostatné okolo šiestich mesiacov po narodení. To znamená, že je to veľmi individuálne. Je však dôležité upozorniť na tom, aby sa rodičia nikdy nepokúšali ponárať svoje dieťa sami. Ak sa pre ponáranie dieťatka rozhodnete, nemali by ste cítiť na svoju osobu tlak. Je to intímna chvíľa, ktorá by mala byť vykonávaná vtedy, keď sú obaja rodičia na to pripravení. Skúsený inštruktor by mal vždy mať možnosť aj pre tých rodičov, ktorí sa chcú podieľať na výučbe, ale svoje bábätko nechcú ponárať.

Kurzy plávania zvyknú byť rozdelené podľa veku samotných detí. Konkrétny program a systém výučby sa tu zrejme určuje aj podľa veku dieťaťa. Môžete nám stručne popísať čo všetko sa v tom ktorom veku môže dieťatko v bazéne naučiť?

Tu rozlišujeme niekoľko skupín. Skupina deti vo veku od 4. do 7. mesiacov. Týmto deťom nevadí voda v tvári a nečakané šplechnutie do tváričky. Deti tu vedia už samostatne rúčkami špliechať do vody a kopať nohami do pomôcok. S pomocou rodiča ležia v splývavej polohe na chrbátiku s ponorenými uškami a dokážu sa pretočiť na pohyblivých plaveckých pontónoch a udržať sa na vystretých rúčkach.

Skupina detí vo veku od 8. mesiacov do 15. mesiacov. Deti sa neboja intenzívneho kontaktu tvár - voda, pri nečakanom kontakte s vodou. Učia sa vydychovať bublinky vo vode, skúšajú si samé ponárať tvár, hlavu a celé telo do vody, nacvičujú samotné skoky zo sedu do vody, splývavú polohu na chrbte a bruchu s plaveckými pomôckami.

Skupina detí vo veku od 16. mesiacov do 20. mesiacov. Deti sa dokážu už samotne pohybovať v plytkej vode, fúkajú bublinky, viacnásobne sa dokážu nadýchnuť a vydýchnuť, vylovia pomôcky s pomocou rodiča s menšej hĺbky, skočia z okraja bazéna do vody a dokážu kopať nožičkami za pomoci plaveckej dosky.  

Skupina detí vo veku od 20. mesiacov do 36. mesiacov. Deti pomocou rodiča splývajú v polohách na chrbte a brušku, správne kopú nohami pri splývavých polohách na chrbte a brušku, samostatne skočia do vody zo schodíka s následným návratom naspäť, majú po skoku lepšiu orientáciu, vedia sa viackrát do vody nadýchnuť a vydýchnuť, vedia na krátko zadržať dych, správne ponárajú tvár, celú hlavu a telo, vylovia pomocou rodiča pomôcky z menšej hĺbky a správne dokážu držať plaveckú dosku, či inú plaveckú pomôcku.

 Mnohí rodičia majú pred návštevou takýchto zariadení strach a často tak polemizujú aj nad otázkami bezpečnosti...

Už som spomínala hygienickú bezpečnosť, dodržiavanie hygienických zásad je pre nás veľmi dôležité. Intímna hygiena pred vstupom do bazéna je samozrejmosťou. Priestory aj pomôcky sú dezinfikované so špeciálnymi prostriedkami a schválené hygienou. Nemusia sa obávať, aj hladina chlóru v našom klube je na úrovni pitnej vody. Takéto prísne kritéria ako máme my na Slovensku, nie sú nikde inde vo svete. Viem o čom hovorím, nakoľko som pred rokom bola účastná na konferencii aqua baby a ako priama účastníčka vo vedených diskusiách som zastupovala Slovensko a rozprávala o našich predpisoch a vypočula som si ako to funguje vo svete. Ak má teda rodič obavy, má samozrejme právo vyžiadať si povolenie hygieny, prípadne odbery vody, zistiť si odbornosť personálnu, ktorý lekcie vedie, alebo majiteľa, ktorý daný klub vlastní. Každý seriózny aqua baby klub by mal mať na svojej webovej stránke fotky tímu, inštruktorov, opis ich odbornosti a praxe. Prvých päť rokov života vášho dieťaťa je najdôležitejších v jeho živote. Profesionál vie prečo a navyše aj ako toto obdobie využiť na rozvoj dieťaťa. Vie vám poradiť i odporučiť kde hľadať pomoc. Asociácia „Vodné deti“ bola založená z nevyhnutnej potreby plaveckých odborníkov, fyzioterapeutov a inštruktorov detských plaveckých aktivít. Vznikla za účelom zjednotenia náhľadu na problematiku pohybu dieťaťa vo vode. Asociácia považuje za najdôležitejšie dať tejto činnosti poriadok, vážnosť a zjednotiť vzdelanie. Verejnosti chce pomôcť s výberom klubu zameraného na plávanie dojčiat a malých detí. Náš spoločný cieľ je v zdravom prostredí s odborníkmi v súlade so zákonom odvádzať túto nádhernú prácu pre zdravé, šťastné, spokojné a po všetkých stránkach sa rozvíjajúce dieťa.

S akými výsledkami absolvujú Vaši detskí plavci takéto kurzy?

U nás kladieme hlavný dôraz pri vedení lekcií na dokonalé oboznámenie sa s vodným prostredím. Je úžasné pozorovať zvedavosť detí pri objavovaní vody a vodného prostredia. Neponáhľame sa, neurýchľujeme, ale snažíme sa porozumieť pocitom dieťaťa. Vedieme rodičov k trpezlivosti a k symbióze s vlastným dieťaťom v tomto výnimočnom vodnom prostredí. Hra vo vode je jedinečná, preto rodičov postupne oboznamujeme s nielen jej pozitívnymi stránkami, ale poukazujeme aj na dôsledky ich často nesprávnych rozhodnutí. Lekcie sú vedené podľa zrelosti detí v jednotlivých skupinkách, ktoré sa stretávajú raz až dvakrát týždenne. Inštruktor zaradí cvičenia primerané psychomotorickému vývoju detí. Hravou formou ponúka deťom hry a cvičenia, vďaka ktorým sa dieťa oboznamuje s vodným prostredím. Za veľmi dôležitý faktor považujeme aj príklad rodiča a jeho zapájanie sa do hier a cvičení. Súčasťou našich kurzov je aj informovanie rodičov o správnych hygienických návykoch a o správaní v bazénoch. Rešpektujeme individualitu dieťaťa a preto kladieme dôraz na kvalitu a individuálny prístup, nie na kvantitu. Výsledky sú individuálne a závisia od počtu kurzov, opakovaní a frekvencií. No detičky od nás vždy odchádzajú spokojné, preto je pre nás ich bezpečie, zdravie a pohoda vždy na prvom mieste a odmenou je ich úsmev. Na záver by som pripomenula, že čo sa týka vody, my rodiča sme zodpovední za naše dieťa minimálne do štvrtého roku života. Je preto dôležité, aby sme boli deťom vždy na dosah ruky. Žiadna fyzická zábrana, žiadne plavecké schopnosti tu nenahradia efektívny dozor dospelého človeka. Ak nie je vaše dieťa na dohľad, prvú vždy bez váhania kontrolujeme vodu. Na záver by som vám rada zapriala vo vode veľa šťastia a veľa spokojných detičiek a ich rodičov.

 

Watsu (vodná terapia) - 8. júna v Galante. Od 10:00 - 16:00
Závery z medzinárodnej konferencie v Dubaji zmeneny termin na 12.5!
Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 22.-25.marec prvá časť, 4.-5.máj druhá časť, 25.-26.máj tretia časť
Budem plavcom - 2.-3.3 osobne v Galante. 7. apríla a 5. mája online cez ZOOM aplikáciu.
Školenie metódy Birthlight Nadeždy Tryzno zrušené!