Opätovné spustenie prevádzok

Na základe opatrenia hlavného hygienika v súvislosti so spúšťaným našich bazénov do prevádzky ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
Sme vám zhrnuli podstatné veci. Samozrejme pozorne si prečítajte celé opatrenie a zvlášť vypichujeme to čo sa týka nás:
 
 1. Než bazén otvoríte, dajte si urobiť rozbor vody.
 2. Na bazénoch dostatočne vetrajte, prednostne používajte prirodzené vetranie
 3. Zabezpečte dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich. Používajte prípravky s virucídnymi účinkami
 4. V hygienických zariadeniach používajte tekuté mydlo a papierové utierky
 5. Máme výnimku pri používaní rúšok v bazénoch – nepotrebujete ich
 6. Medzi kurzami vydezinfikujte všetky plochy s ktorými prichádzajú deti a rodičia do styku
 7. Nechajte dostatočný rozdiel medzi skupinami, tak aby sa stihlo vydezinfikovať a vyvetrať.
 8. Zabezpečte na oddychových plochách rozdiel 2 m medzi členmi dvoch skupín
 9. Zvážte prítomnosť ďalších členov rodín na lekcii – majú byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy.
 10. Ak máte v oddychových miestnostiach hračky, zabezpečte ich dezinfekciu medzi dvoma skupinami.
 11. Zabezpečte, aby kŕmenie detí po lekcii bolo čo najkratšie, s čo najmenšou možnosťou dotyku jedla s inými plochami. 

Dobrý deň, po konzultácii s právnikom uvádzam, že v zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 sú uzatvorené kompletne všetky prírodné a umelé kúpaliská bez výnimky. Sú všetky tieto aktivity zakázané aj pre súkromné malé bazény? - áno Bola by možnosť individuálnych lekcií – rodič + dieťa + inštruktor? – v bazéne nie Je možné prevádzkovať rehabilitačné plávanie – teda deti ktoré majú nejaký problém a preto navštevujú plávanie - tiež individuálne? Nie, výnimka sa týka iba liečebných pobytov v kúpeľoch na základe indikácie lekára Na ako dlho vidíte vy tieto opatrenia v platnosti? Kolegovia by radi vedeli, na čo sa majú pripraviť. – Predpokladá sa horizont niekoľkých týždňov, kým dôjde k poklesu denného nárastu pozitívne testovaných osôb S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA
Na našu otázku nám UVZ odpísal nasledovne: Dobrý deň, zákaz sa týka generálne všetkých kúpalísk, opatrenie bude uverejnené v najbližších dňoch na stránke www.uvzsr.sk S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA - Dodávame, že rozhodnutie ÚKŠ má len odporúčací charakter, definitívne rozhodnutie urobí vláda. Zisťujeme ešte možnosti individuálok. Odkázali nás na MŠ.
Spustili sme prihlasovanie na akreditovaný seminár: Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 25. až 27. septembra.2020, prvý blok 23. až 25. októbra.2020, druhý blok 20. až 22. novembra.2020 tretí blok
Od 3.6 môžeme plávať. Prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie. Kliknite pre sumár odporúčaní.
Predbežne môžeme otvárať o 2 týždne