Opätovné spustenie prevádzok

Na základe opatrenia hlavného hygienika v súvislosti so spúšťaným našich bazénov do prevádzky ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
Sme vám zhrnuli podstatné veci. Samozrejme pozorne si prečítajte celé opatrenie a zvlášť vypichujeme to čo sa týka nás:
 
 1. Než bazén otvoríte, dajte si urobiť rozbor vody.
 2. Na bazénoch dostatočne vetrajte, prednostne používajte prirodzené vetranie
 3. Zabezpečte dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich. Používajte prípravky s virucídnymi účinkami
 4. V hygienických zariadeniach používajte tekuté mydlo a papierové utierky
 5. Máme výnimku pri používaní rúšok v bazénoch – nepotrebujete ich
 6. Medzi kurzami vydezinfikujte všetky plochy s ktorými prichádzajú deti a rodičia do styku
 7. Nechajte dostatočný rozdiel medzi skupinami, tak aby sa stihlo vydezinfikovať a vyvetrať.
 8. Zabezpečte na oddychových plochách rozdiel 2 m medzi členmi dvoch skupín
 9. Zvážte prítomnosť ďalších členov rodín na lekcii – majú byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy.
 10. Ak máte v oddychových miestnostiach hračky, zabezpečte ich dezinfekciu medzi dvoma skupinami.
 11. Zabezpečte, aby kŕmenie detí po lekcii bolo čo najkratšie, s čo najmenšou možnosťou dotyku jedla s inými plochami. 

Spustili sme prihlasovanie na akreditovaný seminár: Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 25. až 27. septembra.2020, prvý blok 23. až 25. októbra.2020, druhý blok 20. až 22. novembra.2020 tretí blok
Od 3.6 môžeme plávať. Prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie. Kliknite pre sumár odporúčaní.
Predbežne môžeme otvárať o 2 týždne
Viacerí sa pytajú, či od 20.5 môžeme otvoriť.Čakáme na opatrenie Hlavného hygienika a zároveň sa snažíme zistiť na ÚVZ. Ak dostaneme kladnú odpoveď,vypracujeme odporúčania ako môžeme fungovať.
12. október 2019 Trnava. Vedie: Magdaléna Kováčová. Dieťa so špeciálnymi potrebami v bazéne.