O nás

Naša organizácia, vznikla v roku 2011. Iniciátormi jej vzniku boli inštruktorky Klubu Kvapka z Trnavy. Dôvody na jej vytvorenie priniesla prax.

Na jednej strane rýchle sa rozvíjajúca klientela z radov rodičov, ktorí zodpovedne pristupujú k harmonickému a všestrannému rozvoju svojho dieťaťa. Rodičia požadovali kvalitný hardvér (vyhovujúci bazén pre malé deti, prijateľné zázemie, kvalitnú vodu...)  a softvér (odborníkov v práci s deťmi,  prepracované metodiky a zároveň individuálny prístup ku každému dieťaťu).

A na druhej strane nedostatočné zabezpečenie tejto činnosti po legislatívnej, či vzdelávacej stránke.

Takže po oslovení všetkých dovtedy známych živnostníkov, firiem, či jednotlivých inštruktorov plávania sme sa zhodli na tom, že organizácia zastrešujúca všetkých takto pracujúcich je nielen vítaná ale aj nutná. Ciele asociácie boli zadefinované takto:

• Združiť právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa pohybovými aktivitami detí od 0 do 6 rokov, s prioritným zameraním na pohyb vo vode.

• Rozširovať povedomie rodičovskej verejnosti o prospešnosti takýchto aktivít pre deti prostredníctvom médií, konferencií, workshopov.

• Napomôcť zlepšovaniu hygienických podmienok v bazénoch a samozrejme skvalitňovaním práce v slovenských kluboch zvyšovať úroveň výuky v súlade s psychomotorickým vývojom detí.

• Komunikáciou s dotknutými úradmi zabezpečiť rovnaké postavenie klubov pred zákonom, podávať legislatívne návrhy na zmeny, ak prax ukáže tieto zmeny ako potrebné.

• Napomôcť kvalitnému vzdelávaniu začínajúcich inštruktorov, tak aby táto práca mala vážnosť a odbornosť, ktorá jej prináleží.

Naším členom sa môžete stať aj Vy. Každá pomoc, aktivita či sympatia je vítaná. Držíme si palce, a veríme, že naša organizácia bude plniť svoje poslanie, ktoré sme pri jej zrode určili.

 

28.11 od 14:30 Školenie na výmenu certifikátov. Dieťa v centre (Spracovaná prednáška švédskych plaveckých inštruktorov). Očami rodičov (Spracovaná prednáška amerických plaveckých inštruktorov). Výučba kraula medzi 4. a 6. rokom (iné poňatie podľa austrálskych plaveckých škôl)
Akreditované školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 24. až 26. septembra.2021, prvý blok 15. až 17. októbra.2021, druhý blok 5. až 7. novembra.2021 tretí blok Je nutné sa zúčastniť všetkých 3 blokov. Informácie ku prihlasovaniu pridáme čoskoro.
Podmienky za ktorých môžeme od 19.4.2021 opäť otvárať.
Dobrý deň, od 15.2.2021 platí COVID automat, v rámci ktorého sa základné opatrenia riadia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. ÚVZ SR to nezastrešuje jednotne, treba sa vždy obrátiť na miestne príslušný RÚVZ v SR. S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úrad verejného zdravotníctva SR