Otváranie v apríli 2021

Podmienky otvárania

Na naše otázky odpovedala doc. MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností, Úrad verejného zdravotníctva SR

1. Plávame s deťmi do 3 rokov. Mama a dieťa sa v tomto prípade počítajú za jednu osobu? Keďže dieťa neopúšťa matkinu náruč.

Áno, v tomto prípade matka s dieťaťom v náručí sa počítajú ako jedna osoba

2. Potrebuje 7 dňový test každá matka?

V prílohe Vám zasielam vyhlášku ÚVZ SR č. 187 zo 16.4.2021, kde v § 1 ods. 2 sú uvedené skupiny osôb, ktoré môžu do prevádzok vstupovať. Čiže nielen každá matka so 7 dňovým testom, ale aj osoby ktoré napr. prekonali COVID, sú očkované a pod (viď vyhláška)

link na vyhlášku

3. Musí mať test aj rodič, ktorý v posledných 180 dňoch prekonal Covid?

V zmysle vyhlášky č. 187 takýto rodič nemusí byť testovaný


4. Je pravda, že zaočkované matky nepotrebujú test?

Je to pravda (viď vyhláška 187)


5. Stále sme povinní merať telesnú teplotu?

Nie, už nie je povinnosť merať telesnú teplotu.

6, Limit 6 zákazníkov platí bez ohľadu na veľkost priestoru prevádzky a bazénu? 6 zákazníkov znamená, že okrem tých 6 zákazníkov tam môže byť aj obslužný personál?

V zmysle vyhlášky je možná prítomnosť 6 zákazníkov plus obslužný personál.

7, Chápeme to teda správne, že otvorenie pre maximálne 6 zákazníkov sa týka
úplne všetkých bazénov? Je jedno, ci ide o súkromný, wellnessový
  alebo hotelový? Len musí splňať všetky podmienky vo vyhláške?

V zmysle vyhlášky,  keďže služby  wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly)
sa uzatvárajú, je možné využiť iba samotný bazén na realizáciu kurzov pre deti do 3 rokov s tým, že sa bude dodržiavať § 2 ods. 6 vyhlášky. Vhodné je vyvesiť upozornenie na wellnes centre, že sa prevádzkuje iba samotný bazén pre prípad kontroly.

8, Súčasťou našich kurzov baby plávania býva aj sauna po kurze. Ide o
  zohriatie detí, po tom ako vyjdu z bazéna. Sauna trva cca 5 minút
  a je zohriata približne na 50 stupňov. Chcem si ešte overiť, či
  je možné použiť saunu na zohriatie detí po kurze? Vždy sú tam len
  tí rodičia a deti, ktorí boli spolu už v bazéne.

ÚVZ SR č. 186. Sauna je zakázaná.

28.11 od 14:30 Školenie na výmenu certifikátov. Dieťa v centre (Spracovaná prednáška švédskych plaveckých inštruktorov). Očami rodičov (Spracovaná prednáška amerických plaveckých inštruktorov). Výučba kraula medzi 4. a 6. rokom (iné poňatie podľa austrálskych plaveckých škôl)
Akreditované školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 24. až 26. septembra.2021, prvý blok 15. až 17. októbra.2021, druhý blok 5. až 7. novembra.2021 tretí blok Je nutné sa zúčastniť všetkých 3 blokov. Informácie ku prihlasovaniu pridáme čoskoro.
Podmienky za ktorých môžeme od 19.4.2021 opäť otvárať.
Dobrý deň, od 15.2.2021 platí COVID automat, v rámci ktorého sa základné opatrenia riadia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. ÚVZ SR to nezastrešuje jednotne, treba sa vždy obrátiť na miestne príslušný RÚVZ v SR. S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úrad verejného zdravotníctva SR