Školenia

Na získanie osvedčenia akreditovaného školenia sú zákonné podmienky:

  • plnoletosť
  • ukončené stredoškolské vzdelávanie zakončené maturitou

Ak niektorú z podmienok nespĺňate, nie je možné Vám vydať osvedčenie. Aj keď niektorú z podmienok nesplňate, môžete seminár absolvovať a my Vám dáme potvrdenie o absolvovaní. Za osvedčenie Vám ho vymeníme, až keď nám zdokladujete dodatočné splnenie zákonných podmienok. Ak ste teda v maturitnom ročníku, môžete sa na akreditované školenie prihlásiť. Ak neplánujete robiť maturitu, odporúčame Vám radšej vybrať si z našich neakreditovaných školení.

12.10.2019

Seminár: Dieťa so špeciálnymi potrebami v bazéne - závery zo školení v USA.

14.9.2019

Neakreditovaný seminár: plávanie dojčiat a batoliat do troch rokov.

27.-29.9, 25.-27.10 a 22.11 - 24.11

Inštruktor pre plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku. Prvé školenie v spolupráci s trénerskou akadémiou FTVŠ.

9.11.2018-11.11.2018

Seminár pre inštruktorov plávania zameraný na deti 3-6 rokov

17.6.2018

Závery z Floridy - sociálne siete a ich marketingové využitie špeciálne pre baby kluby, možnosti ako ušetriť, a motivácia.

5. 4. – 8.4.2018  a  4.5. – 6.5.2018

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

5.5.2018

Závery z Floridy: Reflexy dojčenskom veku, kontrola dychu, sebazachraňujúce činnosti.

14. a 15.4.2018

Halliwickova metoda plavání v Trnave

19. 10. – 22.10.2017  a 17.11. – 19.11.2017

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

21. a 22.10.2017

Halliwickova metoda plavání v Trnave

1.10.2017

seminár Vaničkovanie v LM

16.-18. júna 2017, 5. - 8. októbra 2017 a 10-12. novembra 2017

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 2. kvalifikačného stupňa

12.-14.5.2017 a 16.-18.6.2017

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

Najbližšie školenia organizované asociáciou Vodné deti:

20.11.2016

Svetlo vo vode – nové prístupy k baby plávaniu z medzinárodnej konferencii v Cambridge

17.-20.11.2016 a 17.-18.12.2016

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

7.4 - 10.4 a 6.-8.5.2016

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

23.1-24.1.2016 Mimoriadny seminár na tri zaujímavé témy

15.-18.10.2015 a 13.-15.11.2015

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

Uskotočnené školenia organizované asociáciou Vodné deti:

21.6.2015

Vývoj dětí od 0-1 roku z pohledu psychomotoriky a význam správné manipulace a cvičení s dětmi

17.-19.4.2015 a 22.-24.5.2015

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

23.11.2014

Neakreditované školenie "Výučba plaveckých spôsobov pre deti od 2,5- 5,5 roka"

24.-26.10.2014 a 21.-23.11.2014

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

23.-25.5.2014 a 13.-15.6.2014

Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa

 

12. október 2019 Trnava. Vedie: Magdaléna Kováčová. Dieťa so špeciálnymi potrebami v bazéne.
14. september 2019 v Trnave. Neakreditovaný seminár: plávanie dojčiat a batoliat do troch rokov. Určený začínajúcim inštruktorom, ktorí pracujú pod záštitou klubu. Cena za seminár pre členov Asociácie: 25 €, pre nečlenov Asociácie 40 EUR.
Prvé školenie v spolupráci s trénerskou akadémiou FTVŠ. Prvá časť: 27. 28. a 29. septembra, druhá časť 25. 26. a 27. októbra, tretia časť 22. novembra, 23. a 24. novembra. Cena za kurz: 490 € Pre viac info - kliknite na tento odkaz.
9.11-11.11.2018 v Liptovskom Mikuláši Seminár pre inštruktorov plávania zameraný na deti 3-6 rokov.
Nedeľa 17.júna Členská schôdza Asociácie v Liptovskom Mikuláši