Inštruktor plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku

Inštruktor plávania pre deti od narodenia do 6 rokov

Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v 3 blokoch.

Termíny:

1. blok - 22. až 25. marec

2. blok - 4. až 5. máj

3. blok - 25. a 26. máj.

Je nutné sa zúčastniť všetkých 3 blokov.
 
Celková cena je 480 eur na osobu. Čisto účtu: SK04 1100 0000 0029 2087 0155.
Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou, 18 rokov, zaplatené peniaze cez účet.
 
Prihlasuje sa na email skolenia@vodnedeti.sk.
Do subjektu napiste "Skolenie Instruktor plavania pre deti od narodenia do 6 rokov"
 
Miesto školenia Trnava alebo Galanta - podľa počtu prihlasených
 
Predbežný plánovaný program:
 
Prvý deň: piatok :
Úvod do programov, organizácia školenie 2h (10:00 - 11:30)
Adaptácia na vodné prostredie 2h (11:45 - 13:30)
hospitáciie 4h (14:00 - 18:00)
Cieľ: O tomto baby a detské plávanie je
 
Druhý deň: sobota:
Dopoludnia: úchopy a manipulácia na suchu,
fyziologický vývoj po mesiacoch do roka 6h (8:00 - 13:00)
 
Popoludní: stavba kurzov a lekcii, 2h (14:00 - 15:30)
stavba lekcie teória+prax vo vode 4h (15:40 - 17:10)
Didaktické pomôcky využitie 2h (17:20 - 18:50)
 
3. deň: nedeľa:
Dopoludnia: sebazáchrana 0-3r 3h (8:30 - 11:00)
Sebazáchrana 3-6 a viac r. 3h (11:10 - 12:40 + 13:30 - 14:15)
Poopoludní: Otužovanie. 3h (14:30 - 16:00 + 16:15 - 17:00)
Voda, riziká, prakt.problémy. 2h (17:10 - 18: 40)
 
4. deň : pondelok
Podľa rozvrhu : hospitácie 4h 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
Zákl. Plav. Zručnosti 3h (13:00 - 15:15)
Hospitácie 5h (16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00)
 
 
Ďalší víkend:
Alternativa piatok popoludní : dokončenie hospitácií (3H)
 
Sobota:
Dopoludnia: komunikácia 2h (8:30 - 10:00)
Prvá pomoc: 3h (10:15 - 13:00)
Popoludní: Anatómia a fyziol. vývoj 4h. (14:00 - 17:30)
 
Nedeľa:
Dopoludnia: psychológia 5h (8:30 -13:00)
Popoludní: didaktika 2h (14:00 - 15:30)
Lekcie pre rôzny vek vo vode: 3h (15:40 - 17:55)
 
 
Posledný 3. víkend:
 
Sobota
dopoludnia príprava na skúšky - podľa počtu frekventantov
Popoludní praktické skúšky. Podľa počtu frekventantov
 
Nedeľa
dopoludnia: testy, obhajoby, odovzdávanie certifikátov

 

Watsu (vodná terapia) - 8. júna.2024 v Galante. Od 10:00 - 16:00
Závery z medzinárodnej konferencie v Dubaji zmeneny termin na 12.5.2024!
Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 22.-25.marec.2024 prvá časť, 4.-5.máj.2024 druhá časť, 25.-26.máj.2024 tretia časť
Budem plavcom - 2.-3.3.2024 osobne v Galante. 7. apríla a 5. mája online cez ZOOM aplikáciu.
Školenie metódy Birthlight Nadeždy Tryzno zrušené!