Členovia

Zoznam členov asociácie:


Kluby

Liptovský Mikuláš
+421 918366893
Stupava, Piešťany, Dunajská Streda, Veľký Meder
0905/808 909
Bratislava, Šamorín-Čilistov
0904977007
Košice
0910 160 000
Banská Bystrica
0904256099
ZH,VK,LC,RS,KE
0903512443
Žilina
0949318523
Trnava
0908798747
Trenčín
0907772641
Banská Bystrica, Kováčová, Brusno
0905416646
Trnava
0903435230
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
0905165799
Veľká Lomnica
0902171848
Piešťany
0903052260
Košice
0905 128 761
Kalná n. Hronom, Veľký Krtíš, Levice
0903544370
Pezinok
0911583342
Dolný Kubín
0907398263
Banšelova 4, 821 04 Bratislava
0911860688
Bratislava
0911331551

Jednotlivci

Klub Kvapka Trnava
Plavecká škola Zlatá rybka s.r.o.
West Hrošík, Bratislava
Harmanček
Plavecké jasličky Delfín-Sliač
MOBIK Bratislava
Húsatká plavecké jasličky Banská Bystrica, Brusno, Kováčová
Chobotničky(Bánovce n/B.)
Stará Ľubovňa
Plavecká škola Zlatá Rybka s.r.o.

Čestní členovia

28.11 od 14:30 Školenie na výmenu certifikátov. Dieťa v centre (Spracovaná prednáška švédskych plaveckých inštruktorov). Očami rodičov (Spracovaná prednáška amerických plaveckých inštruktorov). Výučba kraula medzi 4. a 6. rokom (iné poňatie podľa austrálskych plaveckých škôl)
Akreditované školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 24. až 26. septembra.2021, prvý blok 15. až 17. októbra.2021, druhý blok 5. až 7. novembra.2021 tretí blok Je nutné sa zúčastniť všetkých 3 blokov. Informácie ku prihlasovaniu pridáme čoskoro.
Podmienky za ktorých môžeme od 19.4.2021 opäť otvárať.
Dobrý deň, od 15.2.2021 platí COVID automat, v rámci ktorého sa základné opatrenia riadia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. ÚVZ SR to nezastrešuje jednotne, treba sa vždy obrátiť na miestne príslušný RÚVZ v SR. S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úrad verejného zdravotníctva SR